SKENIRANJE – FOTOKOPIRANJE

Skeniranje – digitalizacija

Nudimo vam skeniranje materijala različitih dimenzija, a skenirani se dokument može spremiti u format prema želji klijenta (JPG, TIF, PDF) na CD ili DVD digtalni medij.

Fotokopiranje

Nudimo uslugu visokokvalitetnog fotokopiranja u boji ili crno-bijelo, na formatima do A3+ i na papiru od 80 do 350 grama. Fotokopirane materijale možemo izbušiti, sortirati, klamati ili uvesti.

Fotokopiranje (crno-bijelo) do A0+
Fotokopiranje (boja) do A0+